آدرس: تهران، ستارخان، آرش مهر (شهرآرا)، نرسیده به کلیسای آشوری، پلاک 33

 کدپستی: 1443783499

 تلفن: 66936555، ۶۶۹۳۵۰۵۸، ۶۶۹۱۹۵۹۷۸، ۶۶۹۳۹۵۹۵،