بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران یکی از پیشگامان در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی است. با مراجعه به وب سایت https://www.centinsur.ir از قسمت میز خدمات الکترونیک می توانید نسبت به ثبت درخواست و دریافت سوابق بیمه شخص ثالث خودرو، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت ... اقدام بفرمایید. لازم به ذکر است ارسال فایل pdf دریافتی از وب سایت بیمه مرکزی  برای ترجمه رسمی و تایید کافی است و نیازی به مراجعه به دارالترجمه نیست.

 نحوه دریافت سوابق بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت ...

 نمونه سوابق بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه، بیمه مسئولیت ...

نامه بیمه مرکزی به مدیر کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه